Simon 54 Premium

Simon 54 PREMIUM

Simon 54 Premium je moderný rad elektroinštalačného vybavenia založený na nových, spoľahlivých a ľahko inštalovateľných mechanizmoch, ktorý sa odlišuje svojimi ušľachtilými tvarmi a bohatou farebnosťou. Paleta farieb rámčekov a kláves bola zvolená tak, aby vzájomne ladili v každej z 55 farebných kombinácií.

Prednosti radu

Simon 54 PREMIUM LED

LED svietidlá

Modulové LED svietidlá môžu slúžiť na osvetlenie schodísk, chodieb, komunikačných koridorov. Ich prednosťou je možnosť montáže vo viacnásobných rámčekoch.

Aranžmán