Majiteľ stránok

Webové stránky www.kontakt-simon.sk rovnako ako iné stránky dostupné z vyššie uvedenej úrovne  sú majetkom Kontakt-Simon S.A.

Údaje spoločnosti:
Kontakt-Simon S.A.
ul. Bestwińska 21
43-500 Czechowice-Dziedzice, Poľsko
Telefón: +48 32 324 63 00
Fax: +48 32 215 35 55
www.kontakt-simon.pl
NIP (DIČ): 652-000-53-66
KRS: 0000076837
Okresný súd Katowice-Wschód v Katowiciach, VIII. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra
Základný kapitál 3 582 698,04 PLN (splatený v plnej výške)

Zásady ochrany osobných údajov

Webové stránky Kontakt-Simon S.A.  automaticky nezhromažďujú žiadne informácie s výnimkou informácií ukladaných v súboroch cookies.

Súbory cookies sú informačné údaje používané na našich webových stránkach, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení. Súbory cookies obsahujú názov webových stránok, dobu ich uloženia na zariadení (napr. počítači, smartfóne a pod.) a svoje číslo.

Firmou umiestňujúcou súbory cookies na koncovom zariadení používateľa stránok a získavajúcou k nim prístup je Kontakt-Simon S.A. ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice, Poľsko. Na koncovom zariadení používateľa tiež môžu byť umiestnené cookies súbory našich partnerov (napr. Google Analytics).

Súbory cookies sú využívané kvôli:
– umožneniu využívania našich stránok, riešeniam dostupným na našich stránkach a ich správnemu zobrazovaniu,

– tvorbe štatistík návštevnosti kvôli prispôsobeniu našich stránok a reklám vašim individuálnym očakávaniam alebo potrebám.
V rámci našich webových stránok sa používajú nasledujúce druhy súborov cookies:

– (session cookies) sú dočasné súbory, ktoré sa na koncovom zariadení používateľa ukladajú do okamžiku opustenia webových stránok alebo zatvorenia webového prehliadača. Umožňujú používanie určitých služieb dostupných v rámci stránok,

– (persistent cookies) sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa po dobu stanovenú v parametroch súborov cookies alebo do okamžiku ich vymazania. Umožňujú zhromažďovanie informácií o spôsobe používania našich webových stránok.

Obmedzenie alebo vypnutie súborov cookies môže ovplyvniť spôsob fungovania našich webových stránok. Webový prehliadač obvykle prednastavene umožňuje ukladanie súborov cookies. Vyššie uvedené nastavenia ale môžete kedykoľvek zmeniť. Podrobné informácie sa nachádzajú v menu "Pomocník" vášho webového prehliadača.

Viac detailov nájdete na stránkach najčastejšie používaných webových prehliadačov, napr.:

Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Chrome
Opera

Autorské práva, obchodné známky

Webové stránky Kontakt-Simon S.A. a všetky na nich obsiahnuté prvky sú chránené zákonom a nemôžu byť kopírované alebo napodobňované ako celok ani čiastočne bez získania predchádzajúceho súhlasu Kontakt-Simon S.A.

Obchodné známky a názvy produktov uvedených na webových stránkach Kontakt-Simon S.A. sú chránené obchodné známky.

Copyright ® 2021 Kontakt-Simon S.A. Všetky práva vyhradené.

Vylúčenie zodpovednosti Kontakt-Simon S.A.

Kontakt-Simon S.A. nezodpovedá za priame, nepriame alebo iné straty plynúce z využívania stránok alebo iných stránok patriacich spoločnosti.

Kontakt-Simon S.A. nenesie zodpovednosť za nesprávne využívanie informácií obsiahnutých v technických dokumentoch, ani v s nimi spojenými fotografickými a grafickými materiálmi, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach.

Kontakt-Simon S.A. nenesie zodpovednosť za neaktuálne údaje prezentované na daných stránkach. Spoločnosť vyvíja všetko úsilie, aby boli všetky publikované údaje aktuálne a správne.