podlahové krabice radu FB

Podlahové krabice radu FB

Podlahové krabice FB sú určené predovšetkým do veľkých kancelárskych objektov s miestnosťami typu "open space", v ktorých sa vyskytuje dvojitá (technická) podlaha. Ich konštrukcia a funkčné riešenie sú pripravené špeciálne pre tento typ inštalácií.

podlahové krabice FB

Podlahové krabice FB sú dostupné vo verzii na 8 alebo 12 modulov K45. Krabice možno voliteľne vybaviť 2 a 3 prídavnými modulmi 22,5x45mm. V krabiciach FB je tiež, po použití špeciálnych rámčekov pre štandard SIMON 500, možná montáž zásuviek v tomto štandarde.

Krabice KF sú na odber v šedej farbe.

podlahové krabice radu FB Kontakt Simon

Dvojité podlahy

Podlahové krabice radu FB sú určené na montáž v dvojitých podlahách. Štyri kovové montážne úchyty (pätky) zaisťujú spoľahlivú montáž v podlahe.

Vodidlá na montážne úchyty zaručujú ich umiestnenie v správnej polohe počas montáže.

Kontakt Simon podlahové krabice radu FB

Regulácia hĺbky

Systém montáže rámčekov na príslušenstvo v otvoroch umožňuje umiestnenie zásuviek do potrebnej výšky v závislosti na výške technickej podlahy a na nárokoch inštalácie, napríklad pri používaní teleinformačných zásuviek vyšších kategórií.

Kontakt Simon podlahové krabice FB

Zakončenie podlahy 5 alebo 12 mm

Všetky verzie krabíc sa vyskytujú s vekom umožňujúcim zakončenie krabice materiálom podlahy s hrúbkou 5 mm (napr. koberec, PVC) alebo 12 mm (napr. podlahová dlažba, parkety, kameň).

krabice radu FB

Prídavný modul 22,5x45mm

Rámčeky na príslušenstvo vo verzii K45 disponujú vstupne zaslepeným miestom na prídavný modul K45/2 (22,5x45 mm). Takéto riešenie umožňuje prípadné pridanie ďalšej plaketky s rozmermi 22,5x45 mm, napr. so zásuvkou RJ45.

V prípade 12modulovej krabice je možná ďalšia montáž až 3 modulov 22,5x45 mm.

Kontakt Simon krabice radu FB

Veko krabice

Podlahové krabice FB sa vyskytujú vo voliteľnej verzii s vekom so zámkou na trojuholníkový kľúč (6,5 mm), ktoré chráni zásuvky vo vnútri krabice pred prístupom neoprávnených osôb.

krabice radu FB Kontakt Simon

Pripojenie inštalácie

Rámčeky na príslušenstvo majú otvory umožňujúce pripevnene káblov sťahovacími páskami na ich zabezpečenie pred náhodným odpojením.

Predoslabené otvory v rámčeku na príslušenstvo a v dolnom krytu umožňujú estetické privedenie káblov do zásuviek.

podlahové krabice Simon FB

Káblové priechodky

Gumové káblové priechodky umiestnené na oboch stranách podlahovej krabice FB slúžia na vyvedenie káblov z jej vnútrajška na dve opačné strany.

Priechodky chránia vnútrajšok krabice pred prístupom nečistôt.

Rýchlospojky

Rámčeky na príslušenstvo disponujú predoslabenými otvormi na umiestnenie rýchlospojok. Tento typ pripojenia umožňuje rýchlu montáž súprav zásuviek v podlahovej krabici a pohodlnej úpravy už terajších rozvodov.

Dolný kryt rámčeka

Kryt rámčeka na príslušenstvo chráni zásuvky pred prístupom nečistôt, ktoré sa nachádzajú na povrchu podlahy a pred náhodným úrazom elektrickým prúdom počas montáže alebo úpravy inštalácie.