Miniveže radu ST

Miniveže radu ST

Dvojstranné miniveže ST umožňujú tvorbu inštalácie na podlahe v miestach, kde nie je možný zásah do štruktúry podložia.

miniveže ST

Miniveže ST umožňujú dvojstrannú montáž 4 modulov v štandarde SIMON 500 (100x50mm), alebo, po použití špeciálnych adaptérov, montáž 8 modulov v štandarde K45 (45x45mm).

dvojstranné miniveže ST

Základňa podlahových kanálov

Miniveže ST môžu byť voliteľne vybavené základňou, ktorá umožňuje zavedenie inštalácie do miniveže s pomocou podlahových kanálov radu DCS ALU.