O nás - činnosti spoločnosti Kontakt Simon

Vyrábame predovšetkým elektroinštalačný materiál: zásuvky, spínače, podlahové krabice a praktické elektronické súčiastky. Spájajú funkčnosť s vysokou estetikou, uplatňujú sa v domácnostiach, kanceláriách, priemyselných a verejných budovách. Naša ponuka zahŕňa tiež na diaľku ovládané spínače, svietiace LED moduly, senzory plynu a zaplavenia a senzory na prevádzku systémov KNX.

 

 

Naša história

Kontakt-Simon SA vznikla na začiatku minulého storočia. 12. júla 1921 založili zástupcovia poľského priemyslu spoločne s Priemyselnou bankou a Sliezskou priemyselnou bankou Akciovú spoločnosť elektrického priemyslu (Spółka Akcyjna Przemysłu Elektrycznego) v Czechowiciach. Zo začiatku továreň vyrábala rezistory a regulátory, inštalačný, osvetľovací a signalizačný materiál a elektromery. Čoskoro sa k sortimentu pridali tiež izolované objímky, poistkové spodky, otočné vypínače a v oných dobách veľmi obľúbené elektrické zásuvky s porcelánovými korpusmi.

V roku 1933 vzniklo v Czechowiciach jedno z najmodernejších závodných laboratórií v Poľsku, ktoré získalo oprávnenie na vykonávanie procesu legalizácie a skúšok. Ešte pred vojnou, v roku 1934, bola zahájená výroba meračov výkonu.

Prakticky od začiatku činnosti firma disponovala dokonalou marketingovou organizáciou. Prvý katalóg s výrobkami, predstavujúci všetky produkty spoločne s ilustráciami, popisom a dostupnými farbami vyšiel už v roku 1935.

Počas rokov firma rozšírila svoj sortiment. V roku 1952 v továrni vznikli prvé multizástrčky a následne nové typy prepínačov a hermetických spínačov. V roku 1955 už pod firmu spadalo viac než 400 položiek.

V roku 1974 bola zahájená výroba závitových poistiek a v roku 1978 naša firma, ako prvá, vyrobila spínač infračerveného svetla a stala sa tak priekopníkom používania elektroniky v elektroinštalačnom materiáli.

V roku 1988 bola spustená výroba predlžovacích káblov a prípojok, ktoré na dlho našli uplatnenie v predaji na export. V 80. rokoch sa symbolom firmy stalo charakteristické svietidlo vytvorené z mosadze, dreva a skla a stmievača regulujúceho intenzitu stropného osvetlenia.

90. roky bolo obdobie najväčších zmien. 1. júla 1994 sa firma premenila v spoločnosť úplne vo vlastníctve štátu s názvom Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego „KONTAKT SA”. O rok neskôr boli akcie FSE Kontakt zanesené do Národných investičných fondov (Narodowe Fundusze Inwestycyjne). NFI Magna Polonia predal v roku 2003 akcie talianskej firme Urmet Domus International S.A. V súčasnosti sú Urmet a španielska skupina Simon Holding S.L. rovnocennými akcionármi držiacimi po 50% akcií spoločnosti. Od roku 2005 firma pôsobí pod názvom KONTAKT-SIMON SA.

Dlhoročná prítomnosť na trhu a tiež zapojenie vysoko kvalifikovaných zamestnancov prináša istotu vysokej kvality ponúkaného materiálu. Široké spektrum výrobkov, moderné technológie a osvedčené suroviny a materiály si získali uznanie na poľskom trhu aj za jeho hranicami, čo potvrdzujú početné poľské a zahraničné certifikáty. Tešíme sa dôvere zákazníkov z väčšiny krajín Európskej únie.

Sme si vedomí svojej pozície na trhu a s odvahou sa dívame do budúcnosti. Neprestaneme so zdokonaľovaním výrobných procesov a metód riadenia a predovšetkým s rozširovaním ponuky o inovatívne riešenia vypracované vďaka investíciám do výskumu a vývoja.

Tiež preskúmať poslanie Kontakt Simon!