Naše webové stránky automaticky nezhromažďujú žiadne informácie s výnimkou informácií ukladaných v súboroch cookies.
Súbory cookies sú informačné údaje používané na našich webových stránkach, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení. Súbory cookies obsahujú názov webových stránok, dobu ich uloženia na zariadení (napr. počítači, smartfóne apod.) a svoje číslo.

Firmou umiestňujúcou súbory cookies na koncovom zariadení užívateľa a získavajúcou k nim prístup je Kontakt-Simon S.A. ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice. Na koncovom zariadení užívateľa tiež môžu byť umiestnené cookies súbory našich partnerov (napr. Google Analytics).

Súbory cookies sú využívané za účelom:
- umožnenia používania našich stránok, riešení dostupných na našich stránkach a ich správneho zobrazovania,
- tvorby štatistík prehliadania za účelom prispôsobenia našich stránok a reklám vašim individuálnym očakávaniam alebo potrebám.

V rámci našich webových stránok sa používajú nasledujúce druhy súborov cookies:
- (session cookies) sú dočasné súbory, ktoré sa na koncovom zariadení užívateľa ukladajú do okamžiku opustenia webových stránok alebo zatvorenia webového prehliadača. Umožňujú používanie konkrétnych služieb dostupných v rámci stránok,
- (persistent cookies) sa ukladajú na koncovom zariadení užívateľa po dobu stanovenú v parametroch súboroch cookies alebo do okamžiku ich vymazania. Umožňujú zhromažďovanie informácií o spôsobe používania našich webových stránok.
Obmedzenie alebo vypnutie súborov cookies môže ovplyvniť spôsob fungovania našich webových stránok. Webový prehliadač obvykle prednastavene umožňuje ukladanie súborov cookies. Vyššie uvedené nastavenia ale môžete kedykoľvek zmeniť. Podrobné informácie sa nachádzajú v menu "Nápoveda" vášho webového prehliadača.

Viac detailov nájdete na stránkach najčastejšie používaných webových prehliadačov, napr.:
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Chrome
Opera