Kontakt-Simon

Siedziba spółki

Kontakt-Simon S.A.
ul. Bestwińska 21
43-500 Czechowice-Dziedzice

Telefon: +48 32 324 63 00
Faks: 32 215 35 55

www.kontakt-simon.pl

NIP: 652-000-53-66
KRS: 0000076837
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy 3.582.698,04 PLN
(wpłacony w całości)

Formularz kontaktowy