Reklamacje ilościowe

Wszelkie niezgodności związane z ilością zamawianego towaru prosimy zgłaszać pod numer:

Telefon: +48 32 324 64 75
Faks, telefon: +48 32 324 63 31

lub na adres:

E-mail: ekspedycja@kontakt-simon.com.pl