POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przed rozpoczęciem pracy z naszą aplikacją, prosimy o zapoznanie się z poniższą Polityką Prywatności. Poprzez instalację oraz korzystanie z naszej aplikacji, ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI zawartymi w niniejszym dokumencie.

Zbieranie informacji o użytkowniku aplikacji.

Nie zbieramy żadnych danych osobowych użytkowników. Aby korzystać z aplikacji, nie musisz się rejestrować, jednak niektóre z jej zaawansowanych funkcji wymagają rejestracji.

Aplikacja może automatycznie gromadzić pewne informacje nieosobowe, jednak nie ma to wpływu na działanie urządzenia którego używasz. Aplikacja może w sposób automatyczny przesyłać informacje o systemie operacyjnym Twojego urządzenia mobilnego oraz informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji. Tworzone przez Ciebie obrazy lub treści wysyłamy lub udostępniamy wyłącznie w zakresie niezbędnym po poprawnego działania aplikacji oraz akcji promocyjnych prezentowanych w ramach aplikacji.

Udostępnianie informacji o użytkowniku

Podczas korzystania z aplikacji, używamy Google Analytics do zbierania informacji nieosobowych. Nie sprzedajemy, wynajmujemy oraz nie ujawniamy informacji o użytkownikach innym osobom trzecim. Wyjątek stanowią przypadki, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo, bądź jest to konieczne do wykonania procesu sądowego, odpowiedzi na wszelkie roszczenia lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Klientów lub ogółu społeczeństwa.

Korzystanie z zebranych informacji użytkownika

Zebrane informacje używamy wyłącznie w celu śledzenia błędów, realizacji prowadzonych w ramach aplikacji akcji promocyjnych lub poprawy funkcjonalności aplikacji. Poniżej przedstawiamy listę komunikatów pojawiających się przed instalacją naszej aplikacji. Została ona uzupełniona o wyjaśnienia dotyczące wykorzystania wskazanych w komunikatach uprawnień:

Komunikat podczas instalacji: Tożsamość. Używa co najmniej jednego z tych rodzajów danych: konta na urządzeniu, dane z profilu
Są to uprawnienie konieczne, aby na starszych wersjach telefonów aplikacja mogła obsłużyć tzw. powiadomienia push (komunikaty) wysyłane na urządzenie.

Komunikat podczas instalacji: Lokalizacja. Aplikacja korzysta z lokalizacji urządzenia.
Lokalizacja użytkownika wykorzystywana jest przy odnajdywaniu w ramach aplikacji adresów najbliższych instalatorów oraz punktów sprzedaży.

Komunikat podczas instalacji: Telefon. Aplikacja używa telefonu i/lub dziennika połączeń. Mogą być naliczane opłaty. Identyfikator urządzenia i informacje o połączeniu. Pozwala aplikacji na odczytanie numeru telefonu i identyfikatora urządzenia, sprawdzenie, czy połączenie jest aktywne oraz poznanie numeru, z którym jest nawiązane połączenie.
Uprawnienia konieczne, aby bezpośrednio z poziomu aplikacji można było nawiązać połączenie z instalatorem lub sprzedawcą.

Komunikat podczas instalacji: Zdjęcia / multimedia / pliki. Używa co najmniej jednego z tych rodzajów danych: pliki na urządzeniu (zdjęcia, filmy i pliki audio), pamięć zewnętrzna urządzenia.
Aplikacja potrzebuje tego uprawnienia do generowania oraz zapisywania plików zestawień produktów w pamięci urządzenia tak, aby można je było przesłać w wiadomości e-mail. Uprawnienie jest również konieczne podczas wysyłania faktur w ramach akcji "Kontakty Zamawiaj Smartfonem" - użytkownik może na swoim urządzeniu wskazać plik do przesłania.

Komunikat podczas instalacji: Aparat. Używa aparatów urządzenia.
Aplikacja korzysta z aparatu podczas zgłaszania faktur w ramach akcji "Kontakty Zamawiaj Smartfonem" (użytkownik może wykonać zdjęcie faktury VAT) oraz podczas skanowania kodów kreskowych z opakowania produktów.

Wszystkie wskazane w niniejszym dokumencie informacje można zatrzymać poprzez odinstalowanie aplikacji.

Aplikacja może być używana przez dzieci, nie jest jednak przeznaczona do użytku przez dzieci bez nadzoru rodzica lub opiekuna prawnego.

Bezpieczeństwo

Wszystkie zebrane informacje przechowywane są na serwerach baz danych lub na serwerze Google Analytics. Dostęp do tych informacji posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy. Gromadzone informacje służą nam do poprawnej obsługi wszystkich działań występujących w ramach aplikacji, jej opracowywania lub ulepszania.

Dokładamy wszelkich starań dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przechowywanych informacji, jednakże należy pamiętać, że żaden system bezpieczeństwa nie może zagwarantować uniknięcia potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa danych.

Zmiany polityki prywatności

Niniejszy dokument może być aktualizowany. O takich zmianach będziemy Cię informować poprzez opublikowanie na tej stronie nowej treści Polityki Prywatności.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące prywatności podczas korzystania z aplikacji lub pytania dotyczące naszych praktyk, prosimy o kontakt poprzez e-mail: politykaprywatnosci@kontakt-simon.com.pl