Kontakt z Akcjonariuszami

Access for Shareholders

Kontakt-Simon S.A.
ul. Bestwińska 21
43-500 Czechowice-Dziedzice

Telefon: (+48) 32 32 46 300

NIP: 652-000-53-66
BDO: 000003342
KRS: 0000076837
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 3.582.698,04 PLN (wpłacony w całości)