Co oferujemy?

Szkolenia

Ciągły rozwój pracowników jest dla nas niezwykle istotny. Współfinansujemy studia, opłacamy kursy zawodowe, ułatwiamy organizację i godzenie nauki z pracą zawodową. Nasi pracownicy zdobywają niezbędne uprawnienia i uczestniczą w bieżących szkoleniach zawodowych.

Funkcjonujący w Kontakt-Simon System Wsparcia Rozwoju Pracownika pozwala na określenie indywidualnych potrzeb szkoleniowych naszych pracowników, przedstawienia im możliwości i kierunków rozwoju zawodowego.

  

Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa (PKZP)

Członkowie PKZP mogą uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę na dogodnych warunkach.

 

Karty Multisport 

Mamy świadomość, że zdrowie ma wpływ nie tylko na to jak wykonujemy swoją pracę, ale przede wszystkim na nasze samopoczucie i codzienne funkcjonowanie. Dlatego naszym pracownikom oferujemy częściowo dofinansowane przez pracodawcę karty Multisport.

 

Program Poleceń Pracowniczych

Pracownicy polecający znajomemu pracę w Kontakt-Simon mogą otrzymać dodatkową premię za zatrudnienie kandydata.

 

Ubezpieczenie zdrowotne i program emerytalny

Każdy z naszych pracowników ma możliwość korzystania z dodatkowego ubezpieczenia medycznego, które współfinansujemy. Zapewnia ono możliwość korzystania z prywatnej opieki lekarzy specjalistów oraz licznych zabiegów ambulatoryjnych i nowoczesnej diagnostyki.

Pracownicy Kontakt-Simon mogą skorzystać z dodatkowego programu emerytalnego w całości finansowanego przez pracodawcę.

Każdy z pracowników ma możliwość  ubezpieczenia siebie i swojej rodziny korzystając z oferty grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Program socjalny

Wszyscy nasi pracownicy mają możliwość korzystania z programu socjalnego:

  • dofinansowujemy wypoczynek pracowników i ich dzieci;
  • organizujemy coroczne kolonie i wspólne wyjazdy integracyjne;
  • finansujemy uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (teatr, kino, imprezy muzyczne);
  • wspieramy pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Aplikuj - zostań częścią naszego zespołu

Oferty pracy