Ochrona danych osobowych – obowiązki informacyjne

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o numerze 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwać określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Kontakt-Simon S.A


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kontakt-Simon S.A., z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, kod pocztowy 43-500, ul. Bestwińska 21, (KRS: 0000076837, NIP: 6520005366, REGON: 272195300).

2. Kontakt-Simon S.A. wyznaczyła osobę do spraw ochrony danych, z którą można skontaktować się pod adresem: iod@kontakt-simon.com.pl, lub bezpośrednio pod adresem Administratora, w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a. W celu wysyłki newslettera na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ww. rozporządzenia do czasu wycofania zgody. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

b. W celu wysyłki informacji handlowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f ww. rozporządzenia do czasu zaprzestania współpracy lub zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

c. W celu odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez Panią/Pana na formularzu kontaktowym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b, dane takie zostaną wykorzystane jedynie w celu odpowiedzi na zapytanie. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

d. W celu uczestnictwa w konkursach na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ww. rozporządzenia przez okres dwóch lat od rozstrzygnięcia konkursu lub w przypadku konieczności odprowadzenia podatku od wygranej przez okres 6 lat. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane firmom kurierskim, pocztowym, agencjom marketingowym.

e. W celu rekrutacji na stanowisko na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ww. rozporządzenia. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji na stanowisko. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

f. W celu rekrutacji na stanowiska w przyszłych procesach rekrutacyjnych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ww. rozporządzenia. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia dokumentów. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

g. W celu realizacji sprzedaży towarów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b ww. rozporządzenia (przetwarzanie niezbędne do realizacji umowy), a po sprzedaży również na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c ww. rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze). Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres sześciu lat od ostatniej sprzedaży. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane firmom: kurierskim, pocztowym, transportowym,  windykacyjnym.

h. W celu zakupu materiałów i towarów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b ww. rozporządzenia (przetwarzanie niezbędne do realizacji umowy), a po zakupie również na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c ww. rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze). Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres sześciu lat od ostatniego zakupu. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane firmom: kurierskim, pocztowym, transportowym.

i. W celu umieszczenia na mapie i wyszukiwarce elektroinstalatorów na stronie Administratora: www.kontakt-simon.com.pl oraz w aplikacji mobilnej Kontakt-Simon na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ww. rozporządzenia do czasu wycofania zgody lub zaprzestania świadczenia usługi przez Administratora. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

j. W celu umieszczenia na mapie i wyszukiwarce sklepów stacjonarnych na stronie Administratora: www.kontakt-simon.com.pl na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f ww. rozporządzenia do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub zaprzestania świadczenia usługi przez Administratora. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli państw poza Unią Europejską.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile nie zabraniają tego inne przepisy prawa.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.