Informacja  Kontakt-Simon S.A. o realizowanej strategii podatkowej

Niniejsza Informacja o realizowanej strategii podatkowej stanowi wypełnienie przez Kontakt-Simon S.A. obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 tj. z późn. zm.). 

  1.   Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 3.97Mb
 

.