COVID-19. Bieżące informacje

 1. Co to jest COVID-19?

  COVID-19 (od ang. Coronavirus Disease 2019) – ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Została po raz pierwszy rozpoznana i opisana w grudniu 2019, w środkowych Chinach (miasto Wuhan, w prowincji Hubei) podczas serii zachorowań zapoczątkowującej pandemię tej choroby.

  Choroba COVID-2019 jest powodowana przez wirus SARS-CoV-2, który jest spokrewniony z wirusem SARS i wcześniej był nazywany roboczo „2019-nCoV” (z ang. 2019 novel coronavirus). W grudniu 2019 po raz pierwszy zdiagnozowano chorobę w chińskiej prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan.

  Objawy. Większość pacjentów ma łagodne objawy i dobre rokowania, do typowych objawów choroby zaliczają się gorączka, suchy kaszel, zmęczenie i płytki oddech. Do mniej częstych objawów należą m.in. biegunka, ból gardła, katar oraz kichanie. Większość przypadków choroby ma łagodny przebieg, jednak część może prowadzić do zapalenia płuc lub niewydolności wielonarządowej.

  Najczęstszy okres wylęgania wirusa wynosi od 1 do 14 dni, a jego mediana wynosi 5–6 dni.
  Żródło: Wikipedia.org

  Na bieżąco aktualizowane informacje oraz odpowiedzi na pytania dotyczące koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, znajdują się w serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ:
  https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy

 2. Działania podejmowane w Kontakt-Simon w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19

  Każda firma to organizm symbiotyczny – to jej właściciele organizują przedsiębiorstwo, przeznaczają często znaczne nakłady na nowe produkty, tworzą miejsca pracy, zatrudniają ludzi. I to właśnie bez tych ludzi - począwszy od operatorów maszyn, a kończąc na kadrze zarządzającej, żadna firma nie jest w stanie skutecznie funkcjonować.

  W tym kontekście, w czasie pandemii, szczególnie ważna jest kwestia bezpieczeństwa. Chodzi  o bezpieczeństwo pracowników oraz bezpieczeństwo funkcjonowania firmy, pod kątem obrony wypracowanej przez lata pozycji, a co się z tym wiąże obrony miejsc pracy.

  Mając to wszystko na uwadze, Kontakt-Simon nie czekając na decyzje krajowych władz sanitarnych, podjął od samego początku pandemii w naszym kraju, szereg działań mających zabezpieczyć pracowników na wypadek pojawienia się wirusa wśród naszych pracowników.

  Aktualnie Kontakt-Simon należy do włosko-hiszpańskiego holdingu, a zarówno Włochy jak i Hiszpania zostały wcześniej i mocniej dotknięte przez pandemię, od samego początku wymienialiśmy wspólnie opinie, jak najlepiej zabezpieczyć firmę.

  Kolejność podjętych kroków:

  19 czerwca

  Ozdrowiali pracownicy, u których w maju wykryto koronawirusa, kończą izolację i mogą wrócić do pracy.

  29 maja

  Specjalista ds. BHP oraz ratownik medyczny ze śląskiego szpitala zakaźnego przeprowadza
  szkolenie informacyjno-edukacyjne dla pracowników KS.

  Przebieg szkolenia:

  - przedstawienie pracy ratowników medycznych w czasie pandemii i stosowanych przez nich środków bezpieczeństwa
  - złagodzenie napięcia i lęku pracowników, wywołanych przez dezinformację panującą w mediach oraz szerzone plotki na temat choroby
     i jej przebiegu, poprzez przytoczenie i omówienie rzetelnych danych dotyczących wirusa
  - wyjaśnienie sposobu przenoszenia się wirusa
  - podkreślenie istoty zachowania higieny osobistej
  - omówienie korzyści wynikających z noszenia maseczek ochronnych
  - przypomnienie zasad bezpieczeństwa na stanowisku pracy
  - merytoryczna dyskusja pomiędzy prowadzącymi a pracownikami na temat bezobjawowych przypadków zakażenia wirusem,
     skutków przebytej choroby i skuteczności testów
  - przekazanie informacji o dobrym stanie zdrowia zarażonych pracowników Kontakt-Simon oraz ujemnym wyniku testu ozdrowiałego
     u „pacjenta zero”

  - udzielenie odpowiedzi na indywidualne pytania pracowników

  20 maja

  Zlecone zostaje wykonanie badań pracowników w celu wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Badania przeprowadzono 22 i 29 maja.

  W Kontakt-Simon zdajemy sobie sprawę, że jedynymi skutecznymi narzędziami w walce o ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, są: przeprowadzanie jak największej liczby badań i ścisły reżim sanitarny. Wielu zakażonych nie wykazuje żadnych objawów i nieświadomie przenosi wirusa ( Prof. Grzesiowski dla Medonet ).

  Zlecając badania kolejnych pracowników wpisujemy się w politykę zalecaną przez WHO,  która apeluje do wszystkich krajów: "testujcie, testujcie, testujcie”. Nie chcemy, aby zewnętrzne  ogniska zakażeń, ponownie przeniosły się do naszej firmy. Chcąc zapewnić  bezpieczeństwo naszym pracownikom i ich rodzinom -pomimo oznak poluzowania reżimu sanitarnego w kraju,  zachowujemy wszelkie wprowadzone wcześniej środki bezpieczeństwa, ponieważ mamy świadomość, że jeszcze przez wiele miesięcy wirus będzie aktywny na świecie ( Wywiad TVN24 z prof. Grzesiowskim ).

  9 kwietnia

  Na terenie portierni zainstalowano kamerę termowizyjną w celu wyeliminowania kontaktu osoby dokonującej pomiaru z pracownikami.

  Na wszystkich stanowiskach pracy zostały stworzone kąciki dezynfekujące z płynami do dezynfekcji rąk. Dostępne są również płyny do dezynfekcji stołów, blatów i powierzchni dotykowych.

  Pracownicy wydziałów produkcyjnych zostali poinformowani w trakcie szkolenia, w jaki sposób i gdzie należy zgłaszać podejrzenia o zachorowaniu na COVID-19.

  Na wydziałach produkcyjnych oraz portierni wywieszone są numery telefonów do Inspekcji Sanitarnej z Bielska-Białej, Tychów, Cieszyna, Oświęcimia oraz informacje adresowe szpitali zakaźnych.

  Od początku wprowadzenia stanu epidemii zostały opracowane instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, które zostały rozwieszone we wszystkich toaletach.

  Jesteśmy świadomi, że z perspektywy czasu może wydawać się, że pewne działania można było podjąć wcześniej. Mimo to mamy pewność, że wprowadzone przez nas procedury powstrzymały rozprzestrzenienie się wirusa w momencie jego faktycznego pojawienia się na terenie firmy.

  2 kwietnia

  2 kwietnia 2020 r., tj. 2 tygodnie przed wprowadzeniem obowiązkowego noszenia maseczek w Polsce, wprowadzono taki obowiązek w Kontakt-Simon:

  1.    Każdemu pracownikowi przekazano cztery maseczki ochronne wielokrotnego użytku, które można prać w temperaturze do 60°C, bez użycia detergentu.

  2.    Zalecono pracownikom zmianę maseczki po czterech godzinach użytkowania.

  3.    Wprowadzono obowiązek zachowania odległości 1,5 m pomiędzy pracownikami podczas przekazywania wszelkich informacji oraz podczas przebywania w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych.

  4.    Zakupiono również przyłbice, o których wydanie mógł poprosić pracownik mający problemy z użytkowaniem maseczek bawełnianych.

  23 marca

  Od  23 marca 2020 r. wprowadzono fizyczne oddzielenie od siebie poszczególnych zmian pracowników, aby uniknąć kontaktu pomiędzy ich pracownikami.

  1.    Wprowadzono 7-godzinny wymiar czasu pracy.
  W obowiązującym w Kontakt-Simon trybie 3-zmianowym, skrócono czas pracy zmian z 8 do 7 godzin. Jedna godzina przerwy pozwoliła na fizyczne oddzielenie od siebie pracowników poszczególnych zmian.

            a.    czas pracy pierwszej zmiany:    06:00 - 13:00
            b.    czas pracy drugiej zmiany:     14:00 - 21:00
            c.    czas pracy trzeciej zmiany:    22:00 - 05:00

  2.    Wynagrodzenie za okres zmniejszonego wymiaru czasu pracy wypłacane jest w pełnej wysokości (tj. tak jak za 8 godzin pracy).

  3.    Wprowadzono określone zasady wejścia i wyjścia:

            a.    wejście na tren zakładu rozpoczyna się na pół godziny przed rozpoczęciem pracy,
            b.    pracownicy zobowiązani są do opuszczenia firmy maksymalnie do dwudziestu minut po zakończeniu pracy,
            c.    pracownicy zobowiązani są do poruszania się po wyznaczonych ciągach pieszych, zgodnie z mapą sytuacyjną zakładu,
                   oddzielając ruch wejściowy od wyjściowego.

  4.    Przekazywanie informacji na przełomie zmian przez kadrę średniego szczebla, mistrzów, liderów, ustawiaczy i rozdzielców następuje w formie papierowej oraz telefonicznej.

  5.    Wprowadzono stacjonarne skrzynki do pozostawiania informacji dla służb zajmujących się obsługą pracowniczą dla II i III zmiany.

  6. Pracownicy biurowi oraz przedstawiciele handlowi pracujący na terenie całego kraju, zostali zobowiązani do wykonywania pracy w trybie zdalnym.

  13 marca

  Podniesiono stopień ochrony firmy:

  1.    Wizyty gości i wstęp pracowników firm zewnętrznych na teren spółki zostały wstrzymane.

  2.    Każdy z pracowników rozpoczynających pracę został poddany mierzeniu temperatury przed wejściem na teren zakładu.

  3.    Dostawców, wjeżdżający na teren spółki, zobowiązano do poddania się kontroli temperatury, dezynfekcji rąk i założenia maseczki ochronnej. Osoby z temperaturą ciała powyżej 37,4°C nie były wpuszczane na teren zakładu.

  4.    Wszelkie sprawy bieżące i kontakty pomiędzy pracownikami zalecono przeprowadzać drogą telefoniczną lub elektroniczną, aby ograniczyć spotkania.

  26 lutego

  Wprowadzono następujące zalecenia:

  1.    Wszystkie delegacje zagraniczne do krajów objętych listą wskazaną na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zostały odwołane.

  2.    Pracownicy powracający z prywatnych wyjazdów zagranicznych z krajów objętych listą MSZ, zostali skierowani na 2-tygodniową kwarantannę w trybie urlopu lub pracy zdalnej z domu.

  3.    Wszyscy międzynarodowi kierowcy spedycyjni wjeżdżający na teren zakładu, zobowiązani zostali do używania maseczek higienicznych zasłaniających usta i nos.

 3. Działania podjęte w Kontakt-Simon od chwili pojawienia się 'pacjenta zero'

  'Pacjentem zero' określana jest osoba z pierwszym przypadkiem zarażenia w Kontakt-Simon.

  19 czerwca

  Ozdrowiali pracownicy, u których w maju wykryto koronawirusa, kończą izolację i mogą wrócić do pracy.

  9 czerwca

  Specjalista ds. BHP oraz ratownik medyczny ze śląskiego szpitala zakaźnego przeprowadzają szkolenie informacyjno-edukacyjne dla ostatniej grupy pracowników Kontakt-Simon.

  5 czerwca

  Ozdrowiały „pacjent zero” kończy izolację i może wrócić do pracy.

  Specjalista ds. BHP oraz ratownik medyczny ze śląskiego szpitala zakaźnego przeprowadzają szkolenie informacyjno-edukacyjne dla kolejnej grupy pracowników Kontakt-Simon.

  4 czerwca

  Powtórzone badanie dało wynik negatywny. Wszyscy pracownicy drugiej przebadanej zmiany są zdrowi.

  2 czerwca

  W siedzibie Kontakt-Simon odbywają się konsultacje z wirusologiem nt. prowadzonej polityki zapobiegania i zwalczania choroby COVID-19. Podjęte przez firmę działania przyniosły efekt – ognisko koronawirusa w Kontakt-Simon zostało wygaszone. Zakażeni pracownicy przebywający na kwarantannie wracają do zdrowia.

  1 czerwca

  Nie stwierdzono zarażenia wirusem u 91 z 92 przebadanych osób. Badanie jednej osoby zostanie powtórzone z uwagi na błędny wynik pobranej próbki.

  29 maja

  Kontakt-Simon zleca przeprowadzenie profilaktycznych badań kolejnej grupy pracowników na obecność wirusa.
  Specjalista ds. BHP oraz ratownik medyczny ze śląskiego szpitala zakaźnego przeprowadzają szkolenie informacyjno-edukacyjne dla pracowników KS. W trakcie szkolenia zostaje przekazana informacja o dobrym stanie zdrowia zarażonych pracowników Kontakt-Simon oraz ujemnym wyniku testu ozdrowiałego „pacjenta zero”.

  22 maja

  Przeprowadzone zostają badania. Wykrytych zostaje 5 przypadków zakażenia, co pozwala skierować na izolację, w porozumieniu z Sanepidem, zarażonych i ich najbliższych współpracowników.

  20 maja

  Zapada decyzja o wykonaniu badań genetycznych (w celu wykrycia zakażenia wirusem) całej zmiany pracowników (prawie 130 osób). Izolacja tych pracowników zostaje wydłużona o kolejnych 7 dni.

  18 maja

  Zapada decyzja o 7-dniowej profilaktycznej izolacji domowej całej zmiany pracowników.

  15 maja

  „Pacjent zero” informuje o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa. W porozumieniu z Sanepidem zostaje ustalona lista osób mających bezpośredni kontakt z zakażonym. Wskazane osoby zostają objęte kwarantanną – z czasem wykryte zostają wśród nich kolejne 3 przypadki. W domu pozostają również nieobjęci kwarantanną pracownicy z obszaru pracy „pacjenta zero”.

  14 maja

  „Pacjent zero” zgłasza telefonicznie wysoką gorączkę i inne objawy wskazujące na zarażenie COVID-19. Zostaje skierowany do Sanepidu w Tychach.

  13 maja

  „Pacjent zero” przechodzi bramkę termowizyjna z normalną temperaturą.

 4. Testy wykonane w Kontakt-Simon

  Do przeprowadzenia badań pracowników na obecność wirusa 4868 SARS-Cov-2 (COVID-19) zaangażowana została zewnętrzna firma diagnostyczna. Badania przeprowadzane są najbardziej skuteczną i rekomendowaną przez WHO metodą Real Time RT-PRC.

 5. Informacja dla Klientów

  Realizacja dostaw

  Realizacja dostaw dla naszych Klientów odbywa się płynnie i terminowo.